การปรึกษาทางวิดีโอ

ฉันสามารถใช้ Doctor Anywhere ได้เมื่อใด?


บริการให้คำปรึกษาทางวิดีโอ และบริการจัดส่งของเรา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09:00 น. - 20:00 น. ตามความต้องการ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถขอคำปรึกษาทางวิดีโอได้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการตามช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากผู้ให้บริการไม่สามารถเห็นคุณภายในห้านาที คุณยังคงมีตัวเลือกในการจัดตารางเวลาการนัดหมายได้ในภายหลัง
Can I insert pictures in my FAQ?


Yes! To add a picture follow these simple steps:

  1. Enter App Settings
  2. Click the "Manage Questions" button
  3. Click on the question you would like to attach a picture to
  4. When editing your answer, click on the picture icon and then add an image from your library
Can I insert a video in my FAQ?


Yes! Users can add video from YouTube or Vimeo with ease:

  1. Enter App Settings
  2. Click the "Manage Questions" button
  3. Click on the question you would like to attach a video to
  4. When editing your answer, click on the video icon and then paste the YouTube or Vimeo video URL
  5. That's it! A thumbnail of your video will appear in answer text box
How do I edit or remove the "FAQ title"?


The FAQ title can be adjusted in the settings tab of the App Settings. You can also remove the title by unchecking its checkbox in the settings tab.